Tijdens de prijsuitreiking van de eerste en tweede ronde in 2013 prijkte het logo van de ANWB op één van de cheques die werden uitgedeeld. Deelnemer Proov Unplugged E-mobility heeft beide keren de ANWB duurzame mobiliteitsprijs weten te winnen met een idee dat een waardevolle bijdrage levert aan duurzame mobiliteit in Nederland. In de laatste ronde maken teams met een focus op duurzame mobiliteit opnieuw kans op deze prijs ter waarde van €10.000,-. Een bijzondere samenwerking tussen New Venture en ANWB en dus een goede reden om Arjan de Bakker, MVO manager bij de ANWB, een aantal vragen te stellen.

anwb-square

Neemt de ANWB een voortrekkersrol in Nederland in op het gebied van duurzame mobiliteit?

De ANWB behartigt de belangen van haar leden op het gebied van recreatie, toerisme, verkeer en vervoer. Duurzame mobiliteit is nadrukkelijk aanwezig omdat het één van de vier maatschappelijke thema’s is die de ANWB heeft gevormd tot de speerpunten van de koers tot 2020. Duurzame mobiliteit is een relatief breed begrip. Je kunt hierbij denken aan het verschaffen van tips om zuiniger te rijden of mensen kennis te laten maken met de mogelijkheden van elektrisch rijden, maar ook samen met een collega naar je werk rijden. Mensen moeten bewust gaan nadenken over hun eigen mobiliteitsgedrag. Zo kan je ook besluiten om vaker thuis te gaan werken of gebruik te maken van de OV- fiets.

Wat is het belang van start-ups bij het uitvoeren van deze missie?

De ANWB heeft ambitieuze doelen gesteld tot 2020. Zo willen wij de leden helpen om in hun mobiliteitsgedrag zodanige keuzes te maken dat zij in 2020 een miljard liter fossiele brandstof minder verbruiken dan in 2012. Dat is een kwart minder dan de hoeveelheid die zij nu gebruiken. We gaan niet roepen dat we dat als ANWB allemaal op eigen kracht kunnen doen. Dit zijn ambitieuze doelstellingen waarbij we alle innovatie- kracht nodig hebben die aanwezig is. De ANWB staat er dan ook voor open om te praten met alle partijen. Juist bij start-ups zie je dat er volop beweging is, bijvoorbeeld rondom elektrisch rijden maar ook bij mobiliteitskaarten of gewoon de fiets. Het mogelijk maken van de duurzame mobiliteitsprijs kan een bijdrage leveren aan een grotere innovatie-kracht op het gebied van duurzame mobiliteit. Uiteindelijk moeten we met zijn allen een bijdrage leveren om deze doelen te halen.

Waarom heeft Proov Unplugged E-mobility de ANWB duurzame mobiliteitsprijs gewonnen?

Er zijn meerdere proeven gedaan in Nederland om bussen in grote steden elektrisch te laten rijden. Hierbij is aangetoond dat de techniek deugt maar tegelijkertijd heeft dit niet geleid tot de invoering ervan. Er bestaat dus een gat tussen het concept en de invoering in de praktijk. Proov Unplugged E-mobility heeft een concept dat dit gat wellicht kan dichten.Wij hopen dat de inwoners van stadscentra gaan profiteren van dit concept doordat de lucht schoner wordt. Tegelijkertijd wordt het OV nog klimaatvriendelijker dan het nu al is. Wij vinden het opmerkelijk dat de regionale overheden overwegen om binnensteden in te richten als milieuzones, maar in hun concessieverlening voor stads- en streekvervoer geen zero-emissies bussen voorschrijven. Wij denken dat elektrische bussen juist een voorbeeldrol vervullen en op deze manier het consumentengedrag kunnen beïnvloeden op het gebied van elektrisch rijden. Proov heeft dus een concept dat op verschillende manieren bijdraagt aan duurzame mobiliteit in Nederland.

 


Proov Unplugged E-mobility maakt het mogelijk om met grote voertuigen elektrisch te gaan rijden in stedelijk gebied door de batterijen bij te laden via inductie. Hierbij is het de partij die de infrastructuur beheert en zorgt dat de stroom via de lader wordt afgerekend met de gebruikers. www.proov.nl


 

Meer nieuws

Terug naar boven Keplar Agency