Cornelis de Vet en Alex Noordstrand wonnen vorig jaar de finale van New Venture met Fleet Cleaner – een unieke robot die scheepsrompen reinigt. Dit jaar gaan ze onder andere een pilotproject draaien in de haven van Groningen Seaports. Afgelopen week spraken we met Cornelis over de laatste ontwikkelingen.

De jonge ondernemers kwamen tijdens hun studie Maritieme Techniek in Delft op het idee voor Fleet Cleaner. Ze leerden hier dat het motorvermogen van schepen extra groot moet zijn vanwege de aangroei die op romp zit, zoals algen en slijm. De oplossing: een innovatieve robot die tijdens het laden en lossen scheepsrompen ontdoet van aangroei en daarmee tot wel 5% brandstof bespaart. Ze ontwikkelden het idee tijdens hun studie verder uit, kregen subsidies en wonnen verschillende prijzen. Sinds eind 2013 zijn de jonge ondernemers fulltime bezig met de bouw van de robot.

Zee veroveraars

Het afgelopen half jaar zijn Cornelis en Alex druk bezig geweest met de voorbereiding van het pilotproject- het plannen van full scale scheepstesten en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Ze doen dit is samenwerking met Koninklijke Oosterhof Holman. Daarnaast wordt het project voor een groot deel gefinancierd door het Waddenfonds, met als doel om de unieke reinigingsdienst ook in het Waddengebied te gaan gebruiken. Ook zijn de heren druk bezig met de productie van de eerste robot die nu nog uit 6.000 losse onderdelen bestaat.

Voor dit jaar staan het afronden van het pilotproject en de productie van nog 2 robots op de planning. Begin 2016 volgt de officiële marktintroductie. De reinigingsdienst zal eerst in Nederlands havens worden uitgerold en daarna in West-Europese havens. Ook partijen uit Singapore, de VS en Panama hebben interesse getoond. De ondernemers hebben dan ook grootste plannen voor de toekomst – “Over 5 jaar zijn onze robots in de 10 grootste wereldhavens te vinden”.

De toekomst ziet er rooskleurig uit. Een groot deel van hun succes schrijven de ondernemers toe aan focus. “Gaandeweg kregen we vaak de vraag of we de robot niet konden inzetten voor andere doeleinden, zoals het reinigen van windmolens en silo’s. Toch hebben we ons niet laten afleiden en altijd gefocust op het bouwen van een robot voor scheepsrompen. Dit heeft ons veel goeds gebracht.”

Publiciteit & geloofwaardigheid

Naast een geldbedrag van € 20.000,- leverde deelname aan New Venture veel publiciteit op voor Fleet Cleaner. Zo stond er een mooi interview met de jonge ondernemers in het Financieele Dagblad naar aanleiding waarvan ze werden benaderd door de partij uit Panama. Bovendien helpt de titel bij het versterken van hun geloofwaardig, wat goed van pas komt in gesprekken met partijen als de Rotterdamse haven en Rijkswaterstaat.

Auteur: Marjolijn Hulshof-van Bilderbeek

Marjolijn is Marketing Manager bij New Venture. Ze is o.a. het aanspreekpunt voor deelnemers, journalisten en marketing- & communicatie gerelateerde onderwerpen.
marjolijn@newventure.nl | 06-432 692 84

Meer nieuws

Terug naar boven Keplar Agency