Elemental Water Makers levert duurzaam aangedreven ontziltingssystemen voor de decentrale productie van drinkwater. Met toenemende energie prijzen, stijgende populatie, toenemende levensstandaard, klimaat verandering en toenemende water schaarste zien we een grote rol weggelegd voor duurzaam aangedreven ontzilting. Elemental Water Makers heeft een autonoom ontziltingssysteem ontwikkeld, waarmee door gebruik van zonne- of windenergie op een kosteneffectieve en energie-efficiënte manier vanuit zeewater of brak grondwater drinkwater kan worden geleverd. Dit maakt de oplossing uitermate geschikt voor geïsoleerde regio’s met zoetwater schaarste, waar ontzilting gebruikt kan worden om toegang tot drinkwater te verschaffen.

Terug naar boven Keplar Agency