Watershell is een ondergrondse wateropslag methode om het grondbeslag in de tuinbouw ten behoeve van regenwateropvang te reduceren, daarbij tegelijkertijd de bestaande nadelen van bovengrondse wateropvang te elimineren. De ondergrondse opslag levert een dermate grote bergingscapaciteit op dat gebruikmaking van bronwater tot een minimum wordt gereduceerd en derhalve minder milieubelastend is.

Terug naar boven Keplar Agency