MedTech Innovatieprijs 2015

Medische innovaties zijn belangrijk voor de toekomst van de medische technologie. Om die reden hebben branchevereniging voor medische technologie Holland HealthTech en het Cluster Life Sciences & Health van ondernemersorganisatie FME als doel het klimaat voor innovaties in de medische technologie te verbeteren. Dit doen zij door specifiek voor jonge ondernemingen een sterke politieke lobby in te zetten, maar ook bijvoorbeeld door algemene voorwaarden te verzorgen en te voorzien in een overkoepelende aansprakelijkheidsverzekering, voorbeeldcontracten en een startersgids.

Winnaar MedTech Innovatieprijs 2015

Om medische innovatie in Nederland verder te stimuleren heeft het FME Cluster Life Sciences & Health en Holland HealthTech in 2015 gezamenlijk de MedTech Innovatieprijs uitgereikt. De prijs van € 5.000,-, die is bedoeld als stimulans om nieuwe medische innovaties te bevorderen, werd op 25 juni 2015 tijdens de prijsuitreiking van ronde 3 van New Venture door Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink uitgereikt aan Wolk Company. Van de genomineerden was dit de vinding die naar verwachting de huidige medische praktijk het meest kan verbeteren, en bovendien een gunstige kosten/baten verhouding kan opleveren voor patiënt, arts, ziekenhuis en zorgverzekeraar.

Wolk Company ontwikkelde de WOLK airbag, een airbag voor senioren die letsel voorkomt bij valincidenten. Hij wordt gedragen als een riem en moet de kans op een heupfractuur sterk verminderen. Het val-algoritme in de elektronica herkent een valbeweging en stuurt het opblaasmechanisme aan. De airbag is opgeblazen voordat de drager de grond raakt. Uit het juryrapport: “Het product heeft de potentie een groot maatschappelijk probleem op te lossen binnen de steeds groter wordende doelgroep ouderen.” De andere genomineerden waren Private Ear, een apparaatje tegen gehoorbeschadiging bij musici en 2Move-Implants met een implantaat waarbij fixatie wordt gerealiseerd door bot INgroei in plaats van AANgroei.

Jurering

De jury die de winnaar heeft gekozen, bestond onder andere uit de volgende personen:

Bij het jureren werd specifiek gelet op:

Meer informatie

Terug naar boven Keplar Agency