Partners


ABN-AMRO-partner
AEGON-partner2
ANWB-partner
BoerCroon-partner-logo
jde_small
De-Baak-Partner
Dinalog-Partner
McKinsey-&-Company-partner
Ministerie-Economische-Zaken-partner
MSL-Group-partner
Randstad-partner
Sligro-partner-new-venture-logo
Spaces-partner-new-venture-logo
Telegraaf-media-groep-partner
THNK-partner
Topsector-Chemie-partner
Turner-partner
VNO-NCW-Partner-New-Venture-Logo
VODW-partner

Fellow partners


Logo-Guru-Tests-partner-new-venture

Tusch-logo-fellow-partner-new-venture

 


ABN AMRO

ABN AMRO heeft stevige wortels in het bedrijfsleven. Het is nauw betrokken geweest bij de oprichting van talloze ondernemingen en bij hun verdere ontwikkeling. Helaas ook bij de voortijdige beëindiging van tal van positief gestarte bedrijven. Dat heeft ons geleerd dat kennis van zaken en een gedegen voorbereiding doorslaggevend zijn voor het latere succes van een start-up. Het doel en de opzet van New Venture sluiten naadloos aan bij onze visie op ondernemen. Daarom leveren wij graag een bijdrage in de vorm van de kennis en kunde en het enthousiasme van onze zakelijke adviseurs. Vanuit hun rol als coach steken zij de deelnemers van New Venture een hart onder de riem.
Lees verder

ABN-AMRO-partner

AEGON-partner2

AEGON

Als toonaangevende verzekeraar op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen en asset management, is een van onze belangrijkste uitdagingen om te blijven innoveren. Onze klanten verwachten niet alleen goed producten en diensten van ons maar ook dat wij meegaan met onze tijd. Nieuwe technologie en veranderingen in klantgedrag zorgen er voor dat ons business model in een hoog tempo moet blijven veranderen om voldoende toegevoegde waarde te leveren. Daarom investeren wij gericht in vernieuwing om onze dienstverlening te verbeteren.
Lees verder


ANWB

“De ANWB is al 130 jaar een begrip in Nederland. In de loop der jaren is de organisatie van een bescheiden belangenvereniging voor toerfietsers uitgegroeid tot een brede vereniging met 4 miljoen leden. Zo langdurig  succesvol zijn is alleen mogelijk als je steeds blijft innoveren, uitbreiden en verbeteren. De ANWB heeft dat bijvoorbeeld gedaan met initiatieven als bewegwijzering (1894), de Wegenwacht (1946) en traumahelikopters (1995). Van recenter datum zijn onder meer Streetwise (2005), de Autoverkoopservice (2010) en de Wegenwacht fietsservice (2011).
Lees verder

ANWB-partner

BoerCroon-partner-logo

Boer & Croon

Creativiteit en innovatie vormen de sleutel voor het formuleren van nieuwe antwoorden op steeds complexer wordende vraagstukken. We kunnen niet meer bouwen op bestaande modellen en oplossingen. Nieuwe tijden vragen om nieuwe, onverwachte combinaties. Effectieve innovatie vindt scherpte, visie, creativiteit én executiekracht. “Nobody is as smart as everybody.” De startup mentaliteit is nodig in grote, gevestigde organisaties. De combinatie van jonge, vernieuwende denkers en ervaren ondernemers en bestuurders zorgt voor een ecosysteem waarin innovatie gelijk komt te staan aan zakelijk resultaat. Daar ontstaat groei.
Lees verder


JACOBS DOUWE EGBERTS

Ondernemerschap en innovatie zijn essentieel voor de groei van de economie. Het is voor elke organisatie, zo ook JABOCS DOUWE EGBERTS van groot belang om initiatieven en competities op het gebied van innovatie te stimuleren; zowel intern als extern. Als JABOCS DOUWE EGBERTS willen wij graag een bijdrage leveren om ondernemerschap en innovatie in Nederland te stimuleren, daarom ondersteunen wij New Venture. Bovendien denken wij dat New Venture een uitgelezen mogelijkheid biedt voor ons management talent om hun coaching- en leiderschapscapaciteiten verder te kunnen ontwikkelen. De deelnemers aan de New Venture competitie kunnen gebruik maken van onze vele experts op het gebied van innovatie in een dynamische marktomgeving.
Lees verder

JDE_MARK_AND_NAME_NEG_BW

De-Baak-Partner

De Baak

De Baak is een opleidings- en kennisinstituut op het gebied van leiderschap en ondernemerschap. De Baak richt zich op de ‘Human Side of Enterprise’, op de ontwikkeling en effectiviteit van mensen in organisaties. Wij geloven in de potentie van nieuwe initiatieven en het bundelen van krachten om tot innovatieve oplossingen te komen. Voor organisaties zelf, maar ook voor de samenleving. Daarom geloven we in New Venture. Voor ondernemers die hun effectiviteit willen aanscherpen heeft de Baak een ruime keuze aan opleidingen.
Lees verder  


Dinalog

Om de logistieke sector in Nederland efficiënt en vooruitstrevend te houden jaagt Dinalog, namens de Topsector Logistiek, innovatie in de logistiek aan. Naast brede publiek-private samenwerkingen vervullen startende ondernemers met innovatieve ideeën in de logistiek hierin een sleutelrol. Om de kans op succesvolle innovatie in de logistiek te vergroten is het herkennen en waar mogelijk ondersteunen van deze starters essentieel. Ondersteuning die Dinalog startende ondernemers de afgelopen jaren binnen Dinalog Incubator bood bestaat onder andere uit toegang tot een breed (inter)nationaal logistiek netwerk, hoogwaardige kennis en expertise binnen kennisinstellingen en bedrijven, financiering en/of subsidiëring van verschillende fasen in het innovatieproces en huisvesting binnen de innovatieve Dinalog omgeving. Middels een samenwerking met New Venture hoopt Dinalog innovatieve starters in de logistiek nog beter te kunnen herkennen en begeleiden. Samen maken we Nederland en de logistieke sector innovatief.
Lees verder

Dinalog-Partner

McKinsey-&-Company-partner

McKinsey & Company

McKinsey & Company adviseert een breed scala aan bedrijven, overheidsinstellingen en non-profits over hoe hun organisatie verbeterd kan worden. Die verbeteringen behelzen vaak innovaties in producten en diensten, of in methoden van werken. We hebben in 1998 New Venture mede-opgericht om Nederland innovatiever te maken. Jonge ondernemers vormen een niet te verwaarlozen innovatieve kracht. Daarom geven we veelbelovende start-ups graag een zetje in de rug. Onze consultants ondersteunen de deelnemers aan New Venture met – Feedback op hun business-plan – Coaching – Ons handboek Starting up – achieving success with professional business planning
Lees verder


Ministerie van Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.
Lees verder

Ministerie-Economische-Zaken-partner

MSL-Group-partner

MSL Group

MSLGROUP Netherlands gelooft in het slimmer worden door het delen van kennis en ervaringen. Zo doen wij dat binnen onze internationale groep en met onze relaties en opdrachtgevers. Effectief communicatieadvies komt immers altijd uit goede insights in wat doelgroepen beweegt. En als we daardoor kunnen bijdragen aan het innovatiever maken van Nederland, samen met New Venture, dan doen we dat graag! Het is daarnaast ook nog eens bijzonder inspirerend om met jonge slimme en ambitieuze ondernemers te kunnen sparren.
Lees verder


Randstad

“Randstad is het geesteskind van een van Nederlands meest bekende ondernemers: Frits Goldschmeding. Tijdens zijn studie economie, zag hij een enorm potentieel in de markt voor tijdelijk werk. Met zijn ondernemerschap heeft hij “Uitzendbureau Amstelveen “ontwikkeld en uitgebouwd tot de wereldwijd opererende multinational Randstad van nu. Wij denken dat New Venture aan de wieg staat van nieuwe talenten met gelijke ambitie. New Venture biedt Randstad de mogelijkheid innovatie op pragmatische wijze te ondersteunen en tegelijkertijd, als coach van de deelnemers, meer te leren over kleinschalig ondernemen. In onze eigen business zijn we continu bezig met productontwikkeling en innovatie, bijvoorbeeld rondom de vraag hoe de huidige en toekomstige generatie wil werken.
Lees verder

Randstad-partner

Sligro

Ondernemerschap zit bij Sligro in het DNA van de organisatie. In 1935 is het bedrijf gestart als groothandel in margarine, vetten en oliën door Abel Slippens, de grootvader van de huidige directievoorzitter Koen Slippens. Tegenwoordig bestaat Sligro Food Group uit foodretail- en foodservicebedrijven, met ruim 10.000 medewerkers en klanten in nagenoeg alle segmenten van de Nederlandse foodmarkt. Onze ondernemende cultuur komt tot uiting in ons ‘groene bloed’: samen sterk, trots zonder patserigheid, gepassioneerd de beste, zorgvuldig met centen, gezond eigenwijs en bewust direct. Wij geloven dat deelname aan New Venture bijdraagt aan het stimuleren van ondernemerschap in Nederland. Tegelijkertijd raken wij graag geïnspireerd door de innovatieve ideeën van veelbelovende start-ups.
Lees verder


Spaces

Spaces faciliteert het succes van ondernemers en ondernemende bedrijven. Wij bieden een inspirerende werkomgeving waar ontmoeten en netwerken centraal staan. Bij Spaces worden veel evenementen georganiseerd zodat onze members en huurders kennis kunnen delen. Om deze reden is partnerschap met New Venture een vanzelfsprekende, want een goed netwerk is onmisbaar voor elke start-up.
Lees verder

Spaces-partner-new-venture-logo

Telegraaf-media-groep-partner

Telegraaf Media Group

De am­bi­tie is om het Ne­der­land­se me­dia­be­drijf van de toe­komst te zijn. Een be­drijf dat ade­quaat in­speelt op de zich in hoog tempo ver­an­de­ren­de markt en daar­bij ook het voor­touw neemt. Een on­der­ne­mend en dy­na­misch be­drijf met een hoofd­rol in de me­dia­re­vo­lu­tie van van­daag en mor­gen. Vanuit diezelfde ambities ondersteunen wij New Venture. New Venture en TMG versterken elkaar. Door elkaar te inspireren, kennis te delen en te investeren in vernieuwing is het mogelijk om in deze combinatie een bijdrage te leveren aan een ondernemend en innovatief Nederland.
Lees verder


THNK

We versnellen met onze leiderschapsprogramma’s de ontwikkeling van een nieuwe generatie creatieve en innovatieve leiders die zich op het snijvlak van het zakelijke, publieke en sociale domein begeven. THNK fungeert bovendien als katalysator voor baanbrekende oplossingen bij mondiale maatschappelijke vraagstukken.
Lees verder

THNK

Topsector-Chemie-partner

Topsector Chemie

De Topsector Chemie in het algemeen en DPI Value Centre in het bijzonder, ondernemen al vele jaren activiteiten voor start-ups in de chemie. Wij zijn partner van New Venture omdat wij synergie zien in samenwerking. Het doel van de samenwerking is een win-win te creëren door gezamenlijk meer nieuwe succesvolle start-ups te realiseren dan elk afzonderlijk. Deze samenwerking bevindt zich in een pilot fase.
Lees verder


Turner

Turner wil jou als startende ondernemer helpen om door een cruciale periode heen te komen. Van business plan naar realisatie. Turner doet dat als partner van New Venture vanuit de wens om het bedrijfsleven beter te maken en om mensen de kans te geven alles uit hun talent te halen. Turner voegt met haar blauw-rode kleur een dimensie toe aan een idee. Wij zijn ervan overtuigd dat het opzetten van duurzame business uit een goed plan gaat over de inhoud van dat plan én hoe het geschreven is, maar ook door wie het geschreven is. Zijn of haar talenten en beperkingen en hoe hij/zij daarmee omgaat. Het realiseren van een ambitie vergt meer dan alleen talent, visie en doorzettingsvermogen. Na denken komt doen en dat vergt vooral het vermogen om een helder plan van papier te laten spatten zodat je het kunt realiseren, ondanks alle tegenslagen.  Turner helpt je graag met het voorfilmen van jaar 1, de spannende periode waarin je enkele doorbraken zult moeten realiseren wil je geschiedenis schrijven.
Lees verder

Turner-partner


VNO-NCW-Partner-New-Venture-Logo

VNO-NCW

Innovatie en creativiteit vormen de drijvende kracht achter economische groei en dragen daarmee bij aan onze welvaart. De afgelopen jaren heeft New Venture een belangrijke bijdrage geleverd, mede door de praktische aanpak, om innovatieve en creatieve ideeën een slag verder te brengen. En vooral ze succesvol in de markt te zetten. VNO-NCW draagt daar graag aan bij.
Lees verder


VODW

VODW: sinds 1983 smaakmakend in marktstrategische vernieuwing. Met meer dan 100 consultants en interim professionals is VODW internationaal toonaangevend in marketing. We denken samen met onze gerenommeerde opdrachtgevers na over marktstrategische vraagstukken, helpen hen de oplossingen te realiseren en vullen op interim- of projectbasis marketingmanagementfuncties in. VODW werkt in meerdere branches zowel business to consumer als business to business. Vakbladen als Management Team en Emerce verkiezen VODW regelmatig tot één van de beste bureaus in Nederland op het gebied van business consultancy, marketing en communicatie.
Lees verder

VODW-partner


Logo-Guru-Tests-partner-new-venture

Guru Tests

Guru Tests is marktleider in het ontwikkelen van professionele ondernemerstests op maat. Als onafhankelijk instituut testen wij de dromen van de New Venture deelnemers. Het belang van een goede voorbereiding en start kan niet onderschat worden. Daar hoort een mentale voorbereiding bij en het krijgen van inzicht in de eigen sterktes en zwaktes. Onze missie sluit daarbij aan: “Als kennisinstelling en onderzoeksinstituut van ondernemerscompetenties willen wij onszelf overtreffen en maximaal bijdragen aan persoonlijke, organisatorische en economische groei. Dit is onze missie welke wij met medewerkers en relaties gepassioneerd nastreven’’.
Lees verder


Tusch

Tusch ontwikkelt communicatiemiddelen die passen bij de doelstellingen en identiteit van een organisatie. De visuele uitingen ondersteunen hoe een organisatie zich gedraagt. Website, huisstijl, brochures, presentaties, films en advertenties zijn dragers van deze identiteit die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en reflecteren de kernwaarden van een organisatie. We zijn partner geworden van New Venture om een bijdrage te kunnen leveren aan de visuele identiteit van de innovatieve organisaties die New Venture ondersteunt alsook aan New Venture zelf.
Lees verder

Tusch-logo-fellow-partner-new-venture

Auteur: Emilie Bronsing

Emilie is Projectleider bij New Venture en het aanspreekpunt voor vragen over partnerships, financiering, het bestuur, de raad van advies, beleid & strategie en samenwerkingen.
emilie@newventure.nl | 06 – 234 046 25

Terug naar boven Keplar Agency