McKinsey-&-Company-partnerMcKinsey & Company adviseert een breed scala aan bedrijven, overheidsinstellingen en non-profits over hoe hun organisatie verbeterd kan worden. Die verbeteringen behelzen vaak innovaties in producten en diensten, of in methoden van werken.

We hebben in 1998 New Venture mede-opgericht om Nederland innovatiever te maken. Jonge ondernemers vormen een niet te verwaarlozen innovatieve kracht. Daarom geven we veelbelovende start-ups graag een zetje in de rug.

Onze consultants ondersteunen de deelnemers aan New Venture met

– Feedback op hun business-plan

– Coaching

– Ons handboek Starting up – achieving success with professional business planning

www.mckinsey.nl

Terug naar boven Keplar Agency