Ministerie-Economische-Zaken-partner

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie gelooft in de kracht van ondernemers, ondernemerschap is de zuurstof van Nederland! Een ondernemende houding leidt tot het verleggen van grenzen en het creëren van kansen, en dat hebben we nodig in Nederland. EZ gelooft er ookin dat de kiem voor veel innovatief en ambitieus ondernemerschap gelegd kan worden in het onderwijs. Daarom steunt EZ initiatieven die innovatief ondernemerschap stimuleren zoals New Venture.

De voortgangsrapportage bedrijvenbeleid 

Terug naar boven Keplar Agency