Telegraaf-media-groep-partner

De am­bi­tie is om het Ne­der­land­se me­dia­be­drijf van de toe­komst te zijn. Een be­drijf dat ade­quaat in­speelt op de zich in hoog tempo ver­an­de­ren­de markt en daar­bij ook het voor­touw neemt. Een on­der­ne­mend en dy­na­misch be­drijf met een hoofd­rol in de me­dia­re­vo­lu­tie van van­daag en mor­gen.

Vanuit diezelfde ambities ondersteunen wij New Venture. New Venture en TMG versterken elkaar. Door elkaar te inspireren, kennis te delen en te investeren in vernieuwing is het mogelijk om in deze combinatie een bijdrage te leveren aan een ondernemend en innovatief Nederland.

www.tmg.nl

Terug naar boven Keplar Agency