Algemeen nut beogende instelling

New Venture heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat New Venture wordt beschouwd als een goed doel. Schenkingen mogen als gevolg hiervan worden afgetrokken van de belastingdienst. Conform wettelijke voorwaarden zijn wij verplicht om via internet informatie te verstrekken aangaande activiteiten van New Venture.

Naam van de instelling: Stichting New Venture 98.
RSIN/Fiscaal nummer: 807579737.
Contactgegevens:
Keizersgracht 264
1016 EV, Amsterdam
020 – 47 03 799
info@newventure.nl
Doelstelling: De stichting heeft als doel het organiseren van ondernemingsplanwedstrijden voor individuen of teams van individuen, woonachtig in Nederland. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door middel van de organisaties van evenementen, trainingen, publiciteit en coaching in samenwerking met het  Nederlands bedrijfsleven en universiteiten.
Het beleidsplan: Beleidsplan-New-Venture-2012-2015.
De bestuurssamenstelling & namen: Bestuur van New Venture.
Beloningsbeleid: Alle partijen die bij New Venture betrokken zijn doen dit zonder ontvangst van een financiële tegenprestatie. Het team van dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding is in dienst en ontvangt hiervoor een salaris.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Jaarverslag-New-Venture-2012-2013
Jaarverslag-New-Venture-2013-2014
Jaarverslag-New-Venture-2014-2015

Financiële verantwoording:
Financiële verantwoording 2011-2012
Financiële verantwoording 2012-2013
Financiële verantwoording 2013-2014
Financiële verantwoording 2014-2015

Terug naar boven Keplar Agency