Dit verandert er in 2022 op fiscaal gebied voor jou als ondernemer

Ben jij ondernemer? Dan is het goed om te weten dat op fiscaal gebied per 1 januari 2022 een aantal wijzigingen plaats zullen vinden. Hierbij kun je denken aan het verlagen van de zelfstandigenaftrek, afbouw aftrekposten inkomstenbelasting, verhoging tarief vennootschapsbelasting en nog veel meer.

Het verlagen van de zelfstandigenaftrek

Als ondernemer kun jij minder belasting betalen door beroep te doen op de zelfstandigenaftrek. Waar je in 2021 een beroep kon doen op een vermindering van het belastbaar bedrag van € 6.670,-, wordt deze in 2022 verlaagd met een bedrag van € 360,- wat resulteert in een zelfstandigenaftrek van 6.310 euro.[1]https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/21/belangrijkste-belastingwijzigingen-per-1-januari-2022

Het originele plan is om de zelfstandigenaftrek komende jaren stapsgewijs af te bouwen tot een bedrag van € 3.240,- in het jaar 2036. Het nieuwe kabinet wil de aftrek vanaf 2023 versneld afbouwen. Ter compensatie wilt het nieuwe kabinet de arbeidskorting in totaliteit verhogen.

Rekenvoorbeeld: Had jij als ondernemer na toepassing van de ondernemersfaciliteiten[2]https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/ondernemersaftrek/ondernemersaftrek een ​​belastbaar bedrag van € 10.000,-? Dan zal jouw belastbaar bedrag op basis van dezelfde gegevens in 2022 € 10.360,- bedragen. Dit resulteert in een effectieve belastingverhoging van afgerond € 133,-

Het tarief voor de vennootschapsbelasting

Ben jij nog een IB-ondernemer (inkomstenbelasting), maar sta jij op het punt om je onderneming om te gaan zetten naar een besloten vennootschap? Of ben jij aandeelhouder van een besloten vennootschap? Dan is het goed om rekening te houden met de wijzigingen voor de vennootschapsbelasting die per 1 januari 2022 gelden.[3]https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/12/21/belangrijkste-belastingwijzigingen-per-1-januari-2022 In de vennootschapsbelasting heb je te maken met twee belastingtarieven. Het lage tarief en het hoge tarief.

In 2022 blijft het lage tarief ongewijzigd, namelijk 15 procent. Echter, wordt de grens van het lage tarief verhoogt met 50.000 euro wat resulteert in een maximale grens van € 395.000.-. Voor kleine bv’s is dit een gunstige ontwikkeling omdat je hierdoor voor een groter bedrag aanspraak kunt blijven maken op het lagere tarief. Voor het hoge tarief, dat in 2022 gaat gelden voor winsten boven de 395.000 euro, gaat de belastingheffing omhoog van 25 procent naar 25,8 procent.

Op basis hiervan kunnen we concluderen dat bedrijven die in 2021 een winst hebben gegenereerd van 345.000 geen verschil zullen merken. Bedrijven tussen de 345.000 en 395.000 euro winst zullen minder belasting betalen en ondernemingen boven de 395.000 euro winst zullen dus meer belasting gaan betalen.

En heffing aanmerkelijk belang?

Benieuwd wat de impact gaat zijn op het box 2 (aanmerkelijk belang) vermogen? Als je vijf procent of meer aandelen in een vennootschap hebt, heb je een aanmerkelijk belang. Je dient bij het uitkeren van dividend hier belasting over te betalen. Waar veel speculaties waren over een mogelijke verhoging van het tarief, verandert er in 2022 voor jou als box 2 bezitter niets.

Bijtelling elektrische auto’s gaat omhoog

Voor de bijtelling van benzine- en dieselauto’s zal er niets veranderen in 2022. De bijtelling zal in dit geval op 22 procent blijven. De bijtelling van elektrische auto’s gaat echter wel omhoog, van 12 naar 16 procent. Daarnaast was het ook zo dat het lage tarief van toepassing was op auto’s met een cataloguswaarde van 40.000 euro. In 2022 is deze ook gereduceerd naar € 35.000.-

Ben jij van plan om in 2022 een elektrische auto aan te schaffen die duurder is dan €35.000? Dan zul je over elke euro die de grens overschrijdt een bijtelling betalen van 22 procent. Door deze verandering zullen de meeste elektrische auto’s dus een gecombineerde bijtelling bevatten. Hieronder hebben we bovenstaande kort samengevat in een rekenvoorbeeld van een auto met een cataloguswaarde van € 60.000.-

Rekenvoorbeeld: In de oude situatie bedroeg de bijtelling van een auto met een cataloguswaarde van € 60.000 “slechts” (40.000 x 12% + 20.000 x 22%) € 9.200,-

In de nieuwe situatie bedraagt de bijtelling van een auto met een cataloguswaarde van € 60.000 “maarliefst” (35.000 x 16% + 25.000x 22%) € 11.850,-

Door deze verandering zul je dus in het nieuwe jaar € 2.650 meer aan bijtelling moeten afdragen als ondernemer. Kijk daarom altijd goed naar de bijtelling voordat je besluit een auto aan te schaffen.

Afbouw aftrekposten inkomstenbelasting

Zoals je wellicht al hebt kunnen lezen is het voor huiseigenaren zo dat in 2022 de maximale hypotheekrenteaftrek verlaagd wordt van 43 procent naar 40 procent. Voor IB-ondernemers komt er een soortgelijke maatregel. Zo wordt het maximale van diverse aftrekposten waaronder de ondernemersaftrek, mkb-winstvrijstelling en persoonsgebonden aftrek gereduceerd wat resulteert in een maximaal aftrektarief van 40 procent in plaats van 43 procent. Let op, dit is alleen voelbaar als je een inkomen geniet dat boven € 69.399 is.

Belastingrente en invorderingsrente in de vennootschapsbelasting

Het te laat indienen of het niet doen van een juiste aangifte, kan ertoe leiden dat de Belastingdienst besluit om belastingrente in rekening te brengen. Voor de vennootschapsbelasting is dat normaliter 8 procent, maar vanwege de corona crisis is ervoor gekozen om deze tijdelijk te verlagen om zodoende ondernemers tegemoet te komen. Eerst was deze 0,01 procent en sinds oktober 2020 is deze opgehoogd naar 4 procent. Echter, dient iedereen vanaf 1 januari weer 8 procent belastingrente te betalen.

Naast het niet tijdig doen van een aangifte is het ook mogelijk om een belastingaanslag niet op tijd te betalen. De fiscus heft in dit geval normaliter 4 procent invorderingsrente vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken. Sinds 23 maart 2020 is dit bedrag verlaagd naar 0,01 procent en in tegenstelling tot de belastingrente blijft deze tot 30 juni 2022 van kracht. Na 30 juni 2022 wordt er stapsgewijs opgebouwd naar het oude percentage. Schematisch is het als volgt weer te geven:

  • Voor 30 juni 2022 = 0,01 %
  • Tussen 1 juli 2022 en 31 december 2023 = 1 procent
  • Tussen 1 januari 2023 en januari 2024 = 2 procent
  • Vanaf januari 2024 = 4 procent

Een kleine zijstap, studiekosten

Ben jij van plan als ondernemer een studie te gaan volgen ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling die baan gerelateerd is?

Voor 2022 kon je op eigen kosten een opleiding volgde voor persoonlijke ontwikkeling van je beroep. In dat geval kon je de studiekosten aftrekken van je inkomen bij je belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2022 te vervallen.

In plaats hiervan komt het zogenoemde STAP-budget. Dit is een individueel leer- en ontwikkelingsbudget waarbij je kunt aangeven welke opleiding je wilt gaan volgen. Per persoon komt hiervoor een maximaal bedrag ter beschikking van 1.000 euro.

Milieu-investeringsaftrek

Als ondernemer kun je milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aanschaffen. In dit geval mag je een gedeelte van deze investering van de winst aftrekken zodat je per saldo minder winstbelasting hoeft te betalen. Deze regeling wordt fiscaal ook wel de milieu-investeringsaftrek (MIA) genoemd.

De positieve ontwikkeling op dit gebied is dat de drie aftrekpercentages worden verhoogd. Welk percentage je kunt gebruiken is afhankelijk van de milieueffecten en gangbaarheid van de bedrijfsmiddelen. Hierover is het advies om samen met jouw fiscalist of boekhouder te kijken naar de mogelijkheden.

De aftrekpercentages voor 2022 zijn:

  • 27 procent (13,5 procent voorheen);
  • 36 procent (27 procent voorheen);
  • 45 procent (36 procent voorheen);

Wil jij als ondernemer graag gebruikmaken van deze regeling? Dan moet het bedrijfsmiddel dat je hiervoor wil aanwenden een minimale aanschafwaarde hebben van 2.500 euro. Tot slot blijkt uit de miljoenennota ook dat de bovengrens verdubbeld wordt naar 50 miljoen euro.

De werkkostenregeling

Heb jij personeel in dienst? Dan zul je belasting over het salaris moeten betalen. Echter, is er ook een mogelijkheid om je medewerkers belastingvrij extra’s te geven. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan kerstpakketten, cadeaubonnen of voorzieningen ten behoeve van ergonomische werkplekken. Al deze kosten kun je belastingvrij vergoeden binnen jouw vrije ruimte.

De vrije ruimte is in verband met corona verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent van de eerste 400.000 euro van de loonsom van alle medewerkers samen. Boven het bedrag van 400.000 geldt een lager percentage van 1,18 procent.

Het advies is echter om de ontwikkelingen op het gebied van de werkkostenregeling en verhoging vrije ruimte percentage goed in de gaten te houden. Gezien de oplopende corona besmettingen bestaat er een kans dat deze regeling in 2022 nog zal aanhouden.

De onbelaste thuiswerkvergoeding

Door de corona-pandemie komen steeds meer mensen noodgedwongen thuis te werken. Het is voor werkgevers vanaf 1 januari mogelijk om hun personeel een onbelaste thuiswerkvergoeding te verstrekken van maximaal twee euro per dag. Deze vergoeding is in het leven geroepen om extra kosten te compenseren zoals koffie, thee, elektra en wc-papier.

Tevens blijft de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer van 19 cent per kilometer bestaan. In tegenstelling tot de variabele reiskostenvergoeding vervalt de vaste reiskostenvergoeding wel. Dit betekent dat alleen de werkelijk gemaakte kosten vergoed mogen worden.

Het minimumloon gaat omhoog

Heb jij personeel in dienst dat tegen minimumloon wordt uitbetaald? Dan zul je vanaf 2022 meer moeten betalen. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers vanaf 21 jaar gaat omhoog naar een bedrag van 1.725 euro per maand. Door deze stijging zullen uitkeringen zoals de AOW en WIA meestijgen (dit komt omdat deze zijn gekoppeld aan het wettelijk bruto minimumloon).

Tot slot, AOW-leeftijd en impact

Tot slot willen we stilstaan bij de AOW-leeftijd. Komend jaar wordt deze met drie maanden verhoogt, van 66 jaar en vier maanden naar 66 jaar en zeven maanden. Daarnaast zullen AOW-gerechtigde ook een voordeel genieten. De AOW gaat namelijk iets omhoog. Heb jij een alleenstaande werknemer? Dan zal deze vanaf januari 1.244,35 euro per maand krijgen. Dat is ongeveer 18 euro netto meer dan voorgaande jaar.

Bronvermeldingen[+]

Deel deze pagina

Basis

Hoe bepaal je als zzp’er je uurtarief?

Veel zzp’ers worstelen met het vaststellen van hun uurtarief. Omdat ze hun potentiëleklant niet willen afschrikken, rekenen ze al snel te weinig voor hun diensten.