Urencriterium

Als je gaat starten met je onderneming kan het zo zijn dat je recht hebt op aftrekposten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de zelfstandigenaftrek. Als je hier aanspraak op wilt maken, dien je minimaal 1.225 uur aan je bedrijf te besteden. Daarbij moet uit jouw administratie blijken dat je aan dit urencriterium voldoet. Maar wat telt wel en wat telt niet mee? Om je hier een goed beeld van te geven zullen we hieronder alles omtrent dit onderwerp uitlichten zodat je zeker weet dat je op de hoogte bent voor het starten van je onderneming.

Waarom is er een urencriterium?

De Belastingdienst heeft speciale belastingvoordelen ontwikkeld om zodoende zelfstandige ondernemers te stimuleren. Deze zijn tevens ook toepasbaar voor freelancers en zzp’ers. Echter, is het mogelijk voor iedereen om jezelf in te schrijven van de Kamer van Koophandel. Is het dus mogelijk om met een minimale inspanning te profiteren van belastingvoordelen? Nee, de Belastingdienst heeft om deze reden het urencriterium in het leven geroepen. Hieronder lees je wanneer je voldoet aan dit criterium.

Wanneer voldoe je aan het urencriterium?

De grens voor het aantal uren dat een ondernemer minimaal aan zijn bedrijf dient te besteden is vastgesteld op 1.225 uur. Als jij dus als ondernemer 1.225 uur aan je bedrijf besteed, is het voor jouw onderneming mogelijk om fiscale aftrekposten te benutten. Hierdoor zal de uiteindelijke winst hoger uitvallen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Zoals we hebben kunnen lezen gaat het om een kalenderjaar. Als je dus op bijvoorbeeld 1 november start, ga je waarschijnlijk niet meer het urencriterium halen.

Naast het urencriterium van 1.225 uur, is er nog een regeling die toepasbaar is. Zo dien je meer dan 50 procent van je tijd te gaan besteden aan jouw onderneming. Let op, als je in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was, dien je niet te voldoen aan deze voorwaarde. Hierdoor is het mogelijk om als starter naast een dienstbetrekking te kunnen werken aan je onderneming waarbij je ook nog een aftrekpost kunt genieten.

Rekenvoorbeeld urencriterium

Ben jij van plan om twee dagen in de week in loondienst te gaan werken, maar ben je daarnaast nog actief als ondernemer? Dan moet je naast de twee dagen dat je in loondienst bent nog eens 1.225 uur in jouw onderneming stoppen om hier gebruik van te maken. Zodra je drie dagen per week in loondienst werkt maak je dus 1.248. Echter, dien je op basis van de tweede voorwaarde minimaal 1.249 uur te maken in je onderneming om aanspraak te kunnen doen op de fiscale aftrekposten die zijn gekoppeld aan het urencriterium.

Om welke uren gaat het?

Het is goed om te weten dat bij het urencriterium het gaat om zowel de directe als de indirecte uren. Het gaat om de Belastingdienst voornamelijk om het feit dat je 1.225 uur besteed aan je onderneming. Hieronder zullen nadere toelichting geven over zowel de directe als de indirecte uren.

Indirecte uren

Naast het werken voor klanten, is het ook mogelijk dat je uren maakt voor je onderneming die niet direct declarabel zijn zoals de voorbereiding, het inlezen of de reistijd van een bepaalde opdracht. Onder indirecte uren kun je denken aan:

  • Het volgen van cursussen om beter in je vak te worden;
  • Het lezen van vakliteratuur om zodoende je horizon te verbreden;
  • De administratie bijwerken van je onderneming;
  • Een afspraak met de boekhouder om alles netjes in te richten;
  • Het kopen van bepaalde bedrijfsmiddelen;
  • Het bezoeken van netwerkbijeenkomsten om je netwerk te vergroten;
  • Het beheren van je website;
  • Acquisitie doen voor je bedrijf

Kortom, het gaat om werkzaamheden waar je niet direct omzet voor je onderneming behaald, maar die wel van belang zijn voor de voortgang van je onderneming.

Directe uren

Als we kijken naar de directe uren zijn dit alle declarabele uren die je bij de klanten kwijt bent. Anders gezegd, zijn dit uren waarmee je bezig bent en waardoor er ook daadwerkelijk omzet behaalt wordt.

Zijn er ook uren die niet meetellen?

Ja, zoals je kunt verwachten kun je niet ieder uur opschrijven als zijnde werktijd. Het gaat bij het urencriterium namelijk om de daadwerkelijk gewerkte uren. Als jij bijvoorbeeld een dag aan het wachten bent tot er een opdracht binnenkomt, is het niet mogelijk om deze uren te noteren zijnde indirecte uren. Echter, is er wel een uitzonder op de hoofdregel. Als je namelijk een opdracht hebt waarbij je stand-by moet staan en je wacht met het invullen van je werkuren, dan kun je deze wel noteren.

Tot slot is het ook nog goed om te melden dat ziekte en vakantie niet meetellen voor het urencriterium. Veel mensen geven als argument dat je deze uren wel had gemaakt als je niet ziek was geweest, maar uit diverse jurisprudentie is gebleken dat deze uren niet mee mogen tellen voor het urencriterium.

Wanneer geldt het verlaagd urencriterium dan?

Ben jij een ondernemer die start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een verlaagd urencriterium. In plaats van de gebruikelijke 1.225 uur is het mogelijk om te volstaan met minimaal 800 uur. Ben jij benieuwd naar deze regeling? Op onze website kun je aanvullende informatie vinden over de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Naast de arbeidsongeschiktheid is er nog een uitzondering op de hoofdregel, namelijk zwangerschapsverlof. Ben jij zwanger en kun je weken voor en na de bevalling niet werken? Dan is het mogelijk om in totaal 16 weken toch mee te tellen zijnde gewerkte uren. Hierdoor worden vrouwen in tijden van zwangerschap niet verplicht om door te gaan werken om zodoende hun fiscale aftrekposten te gaan behalen.

De registratie

Een van de belangrijkste onderdelen van het urencriterium is het bijhouden van de uren die je in bedrijf stopt. Als je namelijk een inspectie krijgt van de Belastingdienst moet je namelijk zoveel mogelijk waar maken welke uren je daadwerkelijk hebt gewerkt. Om deze reden is een urenadministratie onmisbaar in deze tijden.

Zoals hierboven beschreven is het mogelijk dat je een inspectie krijgt. Het is daarom goed om aan het einde van iedere werkdag je tijd te noteren. Hierbij is het goed om zoveel mogelijk bewijs te bewaren. Ga jij met het OV? Dan is het goed om een overzicht te bewaren van de gereden kilometers.

Voldoe je aan de eisen? Claim dan je zelfstandigenaftrek

Als je voldoet aan het urencriterium zoals die hierboven is beschreven kom je dus in aanmerking voor de fiscale voordelen van zzp’ers. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de zelfstandigenaftrek. Als je echter van deze fiscale aftrekpost gebruik wilt maken, moet de Belastingdienst jou wel hebben aangemerkt zijnde ondernemer. Daarnaast moet je ook in het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.

Voldoe jij aan deze voorwaarde? Dan zal de zelfstandigenaftrek in 2021 € 6.670,- bedragen. Het kan natuurlijk dat je winst lager is dan de totale zelfstandigenaftrek. In dat geval is er een afwijkende regeling van toepassing. Hierdoor is het mogelijk om niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek te kunnen verrekenen in de opvolgende negen jaar. Je verschuift de aftrekpost dus naar de toekomst.

De Belastingdienst heeft echter nog een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen voor starters, namelijk de startersaftrek. De startersaftrek is een aanvulling op de zelfstandigenaftrek waarbij de zelfstandigenaftrek van € 6.670,- verhoogd wordt met de startersaftrek van € 2.123,-. Je kunt hier echter niet onbeperkt gebruik van maken. Zo kun je alleen aanspraak doen op de startersaftrek wanneer je recht hebt gehad op de zelfstandigenaftrek, wanneer je in een van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en in totaal niet twee maal de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Het toepassen van de meewerkaftrek

Het kan natuurlijk zijn dat jouw partner regelmatig meewerkt in jouw bedrijf. Als dit het geval is, kun je ook aanspraak doen om de zogenoemde meewerk aftrek. In dat geval hoef je minder belasting te betalen. De hoogte van deze aftrek hangt af van de winst en het aantal uur dat jouw partner in de onderneming heeft gewerkt. Hierbij is het wel goed om te benoemen dat je partner minimaal 525 uur per jaar dient te werken waarbij er een maximale vergoeding per jaar verstrekt mag worden van 5.000 euro.

Deel deze pagina

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email