De basis van de Tozo

Het kan voorkomen dat jij als zelfstandige ondernemer in de financiële problemen komt door de coronacrisis. Hierbij heeft de overheid de zogenoemde Tozo-regeling in het leven geroepen. Ben jij benieuwd hoe de Tozo-regeling jou als startende ondernemer tegemoet kan komen? Op deze pagina zullen we kort stilstaan bij de belangrijkste punten op dit gebied. 

Het aanvragen van een Tozo

Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Dit is een tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers. De vergoeding van de Tozo is gebaseerd op de Bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Omdat de Tozo is gebaseerd op basis van de Bijstand voor zelfstandigen is het voor gemeente mogelijk om snel een Tozo-regeling te kunnen aanwijzen. Je kunt een Tozo-regeling eenvoudig aanvragen bij de gemeente waar je woont.

De Tozo-regeling is verlengd tot en met september 2021 en zal in de toekomst worden verlengd zolang het coronacrisis financiële gevolgen heeft op landelijk niveau. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in verschillende fases zoals:

 • De Tozo 1, 2 en 3 kunnen niet meer worden aangevraagd;
 • De Tozo 4 (voor de maanden april, mei en juni) kunnen aangevraagd worden tot 1 juli 2021;
 • De Tozo 5 (voor de maanden juli, augustus, september) kunnen aangevraagd worden bij de gemeente voor 1 oktober 2021.

Wat is de Tozo-regeling?

De Tozo bestaat uit een tweetal mogelijkheden. Om je hier een goed beeld van te geven zullen we hieronder kort stilstaan bij beide onderdelen. Hierdoor weet jij precies waar jij als startende ondernemer een beroep op kunt doen.

Inkomensondersteuning

Het is goed om te benoemen dat de hoogte van de inkomensondersteuning afhankelijk is van jouw inkomen en huishouden. Voor alle regelingen tot Tozo 3 werd niet gekeken naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, vermogen en kostendelersnorm. 

Wil jij gebruikmaken van de inkomensondersteuning van Tozo? Dan dien je te voldoen aan de zogenoemde partnerinkomenstoets is. Is jouw inkomen samen met die van jouw partner in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kun je helaas geen Tozo-uitkering aanvragen. Is deze lager? Dan kun je bij jouw gemeente een Tozo-uitkering aanvragen.

Lening voor bedrijfskapitaal

Als ondernemer kan het voorkomen dat je in zwaar weer verkeerd door de crisis. 

Hierbij kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen met een maximaal bedrag van  10.157 euro. Dit bedrag is vastgesteld op basis van de optelling van alle Tozo-leningen. Hierbij wordt tot 1 januari 2022 geen rente berekend over de lening bij een looptijd die vijf jaar duurt.

Moet ik de Tozo terugbetalen?

Als je als ondernemer een beroep hebt gedaan op de Tozo-lening, dan zul je altijd het volledige bedrag terug moeten betalen. Het voordeel is wel dat bij een looptijd van vijf jaar geen rente wordt berekend. Heb jij echter een Tozo-uitkering? In dat geval hoef je alleen terug te betalen als je te veel geld hebt gekregen. Zodra dit het geval is, krijg je direct een brief van de overheid waarin staat dat je (een gedeelte) terug moet betalen. Mocht je geen brief krijgen, dan heb je recht op de uitkering en hoef je het bedrag niet terug te betalen.

Ik moet mijn Tozo stoppen

Zodra jij merkt da tje geen recht meer hebt op een Tozo-uitkering is het goed om deze direct stop te zetten. Situaties die denkbaar zijn, zijn bijvoorbeeld als je weer gaat beginnen met het starten van je onderneming of als jij een inkomen krijgt dat hoog genoeg is waardoor je niet meer in aanmerking komt voor een uitkering. Je kunt jouw uitkering eenvoudig via de gemeente op stopzetten. Mocht je dit niet doen, dan zul je een brief van de overheid krijgen waaruit blijkt dat je het gehele bedrag terug dient te betalen.

De voorwaarden van een Tozo

Als jij aanspraak wilt doen op een Tozo dien je aan te kunnen tonen dat je hier recht op hebt. De gemeente kan in dit geval extra bewijsstukken aanvragen en het is daarbij ook mogelijk dat je achteraf nog additionele informatie dient te verstrekken. Als we kijken naar de voorwaarden van de Tozo kunnen we denken aan de volgende elementen:

 • Door de coronacrisis heb je een huishoudinkomen dat onder het sociaal minimum is of je hebt een liquiditeitsprobleem waardoor je een bedrijfskrediet nodig hebt;
 • Gaat jouw inkomen boven het sociaal minimum, maar kan je de zakelijke leningen of bedrijfslasten niet meer betalen door de coronacrisis? Dan kun je geen inkomensondersteuning aanvragen;
 • Je bent een gevestigde zelfstandige vanaf 18 jaar en je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt. In dat geval is het mogelijk om een Tozo-bedrijfskrediet aan te vragen;
 • Je bent woonachtig in Nederland;
 • Je verblijft ook rechtmatig in Nederland;
 • Je bent een Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Je oefent een bedrijf of een zelfstandig beroep uit in Nederland;
 • Je voldoet aan de wettelijke vereisten van je bedrijf. Zo moet je bijvoorbeeld ingeschreven staan in het Handelsregister;
 • Je staat voor of op 17 maart ingeschreven in de Kamer van Koophandel;
 • Je voldoet aan het urencriterium. Let op, vanwege de coronacrisis is het voor periodes in 2020 en 2021 versoepeld. Lees meer over de versoepeling van het urencriterium bij de Belastingdienst;
 • Je woont in een gemeente waar je Tozo kunt aanvragen;

Let op, ben jij afhankelijk van een Tozo-uitkering? Dan zul je vanaf 1 januari 2021 met de gemeente kijken of en welke ondersteuning je nodig hebt om te kijken om jezelf goed in te zetten op de arbeidsmarkt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan bij- of omscholing.

Ben jij grensondernemer?

Woon jij over de grens (in de EU, EER of Zwitserland), maar heb je wel een bedrijf dat in Nederland is gevestigd? In dat geval kun je een lening of bedrijfskapitaal aanvragen dat maximaal 10.157 bedraagt met een rente van 2 procent. Als je hier aanspraak op wilt doen, dien je een bedrijfskapitaal lening voor grensondernemers aan te vragen bij de gemeente van Maastricht. 

Woon je echter in Nederland en heb je een bedrijf in een ander EU-land? Dan kun je ook de Tozo-inkomensondersteuning aanvragen in jouw betreffende woongemeente. Let op, hierbij dien je wel te voldoen aan extra voorwaarden. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om zowel een uitkering als een bedrijfslening aan te vragen.

Moet ik mijn Tozo opgeven bij mijn Inkomstenbelasting?

Tot slot zullen we nog stilstaan bij de vraag of je een Tozo-uitkering op dient te geven bij de jaarlijske Inkomstenbelasting. De uitbetaalde Tozo-uitkering is een inkomen dat je daadwerkelijk krijgt. Om deze reden dien je de Tozo-uitkering op te geven bij je aangifte Inkomstenbelasting over het betreffende jaar. Let op, deze uitkering moet apart worden opgegeven en is dus geen onderdeel van de omzet van een organisatie. 

Heb jij een Tozo-uitkering en heb je ook een partner? Dan kan het voorkomen dat je partner een hogere belastingaanslag krijgt. Wil jij de gevolgen van de Tozo-uitkering voor de belastingaanslag van je partner nakijken? Dan kun je dit eenvoudig doen op Rijksoverheid.nl. Hier kun je aanvullende informatie vinden over dit onderwerp.

Deel deze pagina

Basis

Hoe bepaal je als zzp’er je uurtarief?

Veel zzp’ers worstelen met het vaststellen van hun uurtarief. Omdat ze hun potentiëleklant niet willen afschrikken, rekenen ze al snel te weinig voor hun diensten.