Urencriterium

Als je gaat starten met je onderneming kun je een beroep doen op specifieke aftrekposten. Zo is het mogelijk om een beroep te doen op de zelfstandigenaftrek. Indien je hier aanspraak op wilt maken, dien je minimaal 1.225 uur aan aan werkzaamheden voor je bedrijf te besteden. Daarbij dien je de gewerkte uren ook bij te houden zodat je alles bij een controle kunt aantonen. Maar welke uren tellen mee voor het urencriterium? Om je hier een goed beeld van te geven zullen we in dit artikel het begrip urencriterium centraal stellen zodat je precies weet wat het urencriterium is.

Waarom is er een urencriterium?

De Belastingdienst heeft speciale belastingvoordelen ontwikkeld met als doel om zelfstandige ondernemers te stimuleren. Deze belastingvoordelen zijn voor elke IB-ondernemer van toepassing. Om aanspraak te doen op deze belastingvoordelen dien je alleen gekwalificeerd ondernemer te zijn voor de Inkomstenbelasting en dien je tevens ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel. Het is dus niet mogelijk om met een minimale inspanning te profiteren van de belastingvoordelen. Om misbruik te voorkomen heeft de Belastingdienst het urencriterium in het leven geroepen. 

Wanneer voldoe je aan het urencriterium?

Het aantal uur dat jij als ondernemer minimaal aan jouw bedrijf dient te besteden is vastgesteld op minimaal 1.225 uur. Blijkt uit jouw administratie dat je meer dan 1.225 uur aan je bedrijf hebt besteed, dan kun jij een beroep doen op de fiscale aftrekposten die er zijn. Door het toepassen van deze aftrekposten zal jouw fiscale winst lager uitvallen waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Het urencriterium is van toepassing op een kalenderjaar. Start je op 1 november met jouw onderneming? Dan zul je waarschijnlijk het urencriterium niet meer gaan halen.

Naast het urencriterium van minimaal 1.225 uur, is er nog een voorwaarde van toepassing. Zo moet je als ondernemer minimaal 50 procent van je tijd besteden aan jouw onderneming. Let op, als je in een van de vijf voorgaande jaren geen ondernemer was, is deze voldoen voorwaarde niet van toepassing. Hierdoor is het mogelijk om als startende ondernemer naast naast het opstarten van je onderneming ook loon te genieten uit een dienstbetrekking. 

Rekenvoorbeeld urencriterium

Ben jij van plan om twee dagen in de week in loondienst te gaan werken, maar ben je daarnaast nog actief als ondernemer? Dan moet je naast de twee dagen dat je in loondienst bent nog eens 1.225 uur in jouw onderneming stoppen om gebruik te kunnen maken van de aftrekposten. Zodra je drie dagen per week in loondienst werkt, maak je bij een 8-urige werkweek in totaal 1.248 uur. Echter, dien je op basis van de tweede voorwaarde minimaal 1.249 uur te maken in je onderneming om aanspraak te kunnen doen op de fiscale aftrekposten die zijn gekoppeld aan het urencriterium.

Om welke uren gaat het?

Bij het urencriterium worden zowel directe als de indirecte uren gekwalificeerd als uren. Het gaat bij de Belastingdienst voornamelijk om het feit dat je 1.225 uur besteed aan je onderneming. Hieronder zullen we nadere toelichting geven over zowel de directe als de indirecte uren.

Indirecte uren

Naast het werken voor klanten, is het gebruikelijk dat je uren maakt voor je onderneming die niet direct declarabel zijn. Hierbij kun je denken aan voorbereiding, het inlezen of de reistijd van een bepaalde opdracht. Onder indirecte uren kun je denken aan:

  • Het volgen van cursussen om beter in je vak te worden;
  • Het lezen van vakliteratuur om zodoende je horizon te verbreden;
  • De administratie bijwerken van je onderneming;
  • Een afspraak met de boekhouder om alles netjes in te richten;
  • Het kopen van bepaalde bedrijfsmiddelen;
  • Het bezoeken van netwerkbijeenkomsten om je netwerk te vergroten;
  • Het beheren van je website;
  • Acquisitie doen voor je bedrijf.

Zoals je kunt lezen gaat het om werkzaamheden waarbij je niet direct omzet voor je onderneming behaald, maar die wel van belang zijn voor de voortgang van je onderneming. 

Directe uren

Directe uren zijn makkelijker te omschrijven. Dit zijn namelijk alle declarabele uren die je kunt factureren aan je klanten. Anders gezegd, het zijn uren waarmee je bezig bent en waardoor er ook daadwerkelijk omzet behaald wordt. 

Zijn er ook uren die niet meetellen?

Ja, het is niet mogelijk om elke uur die je besteed op te schrijven aan je onderneming. Bij het urencriterium gaat het om de daadwerkelijk gewerkte uren in jouw onderneming. Heb jij bijvoorbeeld een dag gewacht tot er een opdracht binnen is gekomen? Dan is het niet mogelijk om deze wachturen te noteren als indirecte uren. Echter, is er wel een uitzondering op de hoofdregel. Als je namelijk een opdracht hebt waarbij je stand-by moet staan en je wacht met het invullen van je werkuren, dan tellen de uren wel mee als indirecte uren..

Ziekte en vakantie worden vaak meegeteld voor het urencriterium, maar dit mag niet. Veel mensen zijn van mening dat je bij het niet ziek zijn deze uren wel had gemaakt, maar uit diverse jurisprudentie is gebleken dat deze uren niet mee mogen tellen voor het urencriterium.

Wanneer geldt het verlaagd urencriterium?

Ben jij een ondernemer die start vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering? In dat geval is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een verlaagd urencriterium. In plaats van de gebruikelijke 1.225 uur, kun je door de verlaagde urencriterium met minimaal 800 uur volstaan. Ben jij benieuwd naar deze regeling? Op onze website kun je aanvullende informatie vinden over de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid.

Naast de arbeidsongeschiktheid is er nog een uitzondering op de hoofdregel, namelijk zwangerschapsverlof. Ben jij zwanger en kun je weken voor en na de bevalling niet werken? Dan mag je in totaal 16 weken mee te tellen als gewerkte uren voor het urencriterium. Hierdoor worden vrouwen in tijden van zwangerschap niet verplicht om door te gaan werken.

De registratie

Een van de belangrijkste onderdelen van het urencriterium is het bijhouden van zowel de indirecte als de directe uren. Als je namelijk een inspectie krijgt van de Belastingdienst is het noodzakelijk om de uren die je daadwerkelijk hebt gewerkt te kunnen weerleggen. Om deze reden is het aan te raden om een urenadministratie bij te houden.

Tip: Om problemen bij een eventuele inspectie te voorkomen is het aan te raden om aan het einde van iedere werkdag je uren te noteren met daarbij bewijs. Ga jij bijvoorbeeld met de trein naar een klant toe? In dat geval is het aan te raden om het kaartje bij te houden. Daarnaast is het ook goed om een overzicht te maken met gereden kilometers zodat je alles goed kunt aantonen bij een eventuele inspectie. 

Voldoe je aan de eisen? Claim dan je zelfstandigenaftrek

Als je als ondernemer voldoet aan het urencriterium kun je dus een beroep doen op de fiscale voordelen van de Belastingdienst. Hierbij kun je denken aan de zelfstandigenaftrek. Voordat je gebruik wilt maken van deze fiscale aftrekpost is het wel noodzakelijk dar de Belastingdienst jou kwalificeert als ondernemer. Daarnaast moet je ook in het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. 

Voldoe jij aan deze voorwaarden? Dan zal de zelfstandigenaftrek in 2021 € 6.670,- bedragen. Ligt jouw winst als startende ondernemer lager dan de totale zelfstandigenaftrek? In dat geval is er een afwijkende regeling van toepassing. Hierdoor is het mogelijk om niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek te kunnen verrekenen in de opvolgende negen jaar. Je verschuift de aftrekpost dus naar de toekomst.

De Belastingdienst heeft echter nog een extra fiscale aftrekpost in het leven geroepen voor starters, namelijk de startersaftrek. De startersaftrek is een aanvulling op de zelfstandigenaftrek waarbij de zelfstandigenaftrek van € 6.670,- verhoogd wordt met de startersaftrek van € 2.123,-. Je kunt hier echter niet onbeperkt gebruik van maken. Zo kun je alleen aanspraak doen op de startersaftrek wanneer je recht hebt gehad op de zelfstandigenaftrek, wanneer je in een van de vijf voorgaande kalenderjaren geen ondernemer bent geweest en in totaal niet twee maal de zelfstandigenaftrek hebt toegepast.

Het toepassen van de meewerkaftrek

Het kan natuurlijk zijn dat jouw partner regelmatig meewerkt in jouw bedrijf. Als dit het geval is, kun je ook aanspraak doen op de zogenoemde meewerkaftrek. In dat geval hoef je minder belasting te betalen. De hoogte van deze aftrek hangt af van de winst en het aantal uur dat jouw partner in de onderneming heeft gewerkt. Hierbij is het wel goed om te benoemen dat je partner minimaal 525 uur per jaar dient te werken waarbij er een maximale vergoeding per jaar verstrekt mag worden van 5.000 euro.

Deel deze pagina

Basis

Hoe bepaal je als zzp’er je uurtarief?

Veel zzp’ers worstelen met het vaststellen van hun uurtarief. Omdat ze hun potentiëleklant niet willen afschrikken, rekenen ze al snel te weinig voor hun diensten.